Województwo śląskie jest obszarem bardzo bogatym pod względem dziedzictwa kulturowego, wiele obiektów zachwyci turystów swą architekturą i historią.

Znajdują się tu zabytki pochodzące ze wszystkich epok od wczesnego średniowiecza, aż po XX w. Region charakteryzuje się różnorodnością kulturową warunkowaną historią, cennym dziedzictwem kulturowym, w tym zabytkami przemysłowymi, architektury modernistycznej i sakralnej unikatowymi na skalę europejską. Ponadto region cechuje silna tożsamość regionalna przejawiająca się w kultywowaniu mowy, różnorodnej kultury ludowej, folkloru.

BESKID ŚLĄSKI

GÓRNY ŚLĄSK

PSZCZYNA